STANDPUNTEN

1. ASIELSTOP

Het absorptievermogen is bereikt en Nederland kan de eindeloze toestroom van asielzoekers niet meer aan. De huidige bevolking krimpt en veel van de problemen in de zorg, het onderwijs en de woningmarkt kunnen worden opgelost door de grenzen te sluiten. Opvang van echte vluchtelingen kan prima in de eigen regio.

2. HET "STIKSTOFPROBLEEM” MOET VAN TAFEL

Technisch gezien is er geen stikstofprobleem en we moeten stoppen met het lastigvallen van boeren, vissers en andere ondernemers op grond van een zelf gecreëerd bureaucratisch probleem.

3. NOOIT MEER CORONAMAATREGELEN

Geen lockdowns meer, geen avondklok, geen schoolsluitingen, geen verplichte mondkapjes, en geen vaccinatiedrang, dwang of zelfs plicht.

4. VRIJHEID

BVNL wil dat Nederlanders in vrijheid kunnen leven zonder door de overheid gevolgd te worden. Daarom willen we geen Digitale Europese Identiteit, geen Digitale Euro, geen Central Bank Digital Currency, geen monitoring van financiële transacties boven de honderd euro en het behoud van cash geld.

5. RUIMTE VOOR MKB-ERS

BVNL wil dat MKB-ondernemers in vrijheid kunnen ondernemen en daar ook een goede boterham aan kunnen verdienen. Het MKB is de ruggengraat van de samenleving maar wordt steeds meer als melkkoe gebruikt. Daarom willen wij lagere belastingen, minder bureaucratie, simpeler arbeidsrecht en meer vrijheid voor het MKB. Werken moet weer lonen. Ook in het MKB!

6. GRATIS OV

BVNL wil zeven dagen per week gratis openbaar vervoer voor studenten en 65-plussers. Uiteindelijk willen wij gratis openbaar vervoer voor iedereen zodat Nederland weer in beweging komt en de economie in een hogere versnelling. De voordelen zijn evident. Iedereen kan zich gratis verplaatsen, de filedruk neemt af, de arbeidsmobiliteit neemt toe en de eenzaamheid onder ouderen neemt af.

7. BETERE EN BETAALBARE ZORG

Dit kan door de bureaucratie aan te pakken, de mensen die daadwerkelijk zorg verlenen beter te betalen en de patiënt weer voorop te zetten.

8. BVNL WIL EEN ZAKENKABINET

Bij de benoeming van ministers moet worden gekeken naar opleiding, achtergrond en ervaring en het mag niet meer gebeuren dat mensen zonder relevante kennis en ervaring via de baantjescarrousel toch minister of staatssecretaris worden.

9. BETAALBARE ENERGIEREKENING

Het kabinet Rutte IV heeft 28 miljard euro uitgetrokken om 0,000036 graad opwarming te voorkomen en heft hoge accijns en belastingen op brandstoffen. Nederland moet meer innoveren en streven naar energiesoevereiniteit waardoor we als land minder afhankelijk worden van energie uit het buitenland en de energierekening omlaag gaat. Daarvoor moeten we vrij worden gelaten om kerncentrales te bouwen en doorgaan met het veilig produceren van aardgas uit het Groninger gasveld. De overheid moet faciliteren en stoppen met het belemmeren van de vrije markt.

10. WONINGTEKORT OPLOSSEN

Dit kan door de immigratie te stoppen en meer woningen bij te bouwen. Bovendien zijn er talloze oplossingen zoals het splitsen van woningen, het optoppen van woningen, het transformeren van kantoren naar woningen en het afschaffen van de kostendelersnorm, die er allemaal toe leiden dat de markt weer normaliseert.

11. BINDEND REFERENDUM INVOEREN

Democratie moet weer terug naar de inwoners van Nederland. Over specifieke onderwerpen moet het volk zich buiten de verkiezingen kunnen uitspreken.

12. OUDEREN MOETEN WEER HET RESPECT KRIJGEN DAT ZE VERDIENEN

Ze hebben immers met bloed, zweet en tranen ons land opgebouwd. De misgelopen pensioen-indexatie wordt met terugwerkende kracht hersteld. Pensioenen moeten niet geïndexeerd worden met een risicovrije rente maar met de werkelijk behaalde rendementen. Daarnaast moet de kostendelersnorm worden afgeschaft zodat alleenstaanden die gaan samenwonen niet worden gekort op hun AOW.

13. KLEINERE OVERHEID, MINDER AMBTENAREN EN MINDER BUREAUCRATIE

De overheid wordt veel te groot, er zijn teveel ambtenaren, er is teveel controledrang en de bureaucratie neemt onevenredig toe.

14. AFSCHAFFEN ERF- EN SCHENKBELASTING

Geld waarover al meerdere keren belasting is betaald is van de hardwerkende en sparende Nederlander zelf en de overheid mag daar niet nogmaals belasting over heffen. Bovendien kunnen familiebedrijven op die manier zonder problemen de ondernemingen overdragen aan volgende generaties.

15. BVNL WIL HET BOX 3 PROBLEEM OPLOSSEN

Op dit moment wordt er uitgegaan van een fictief rendement waarover belasting moet worden betaald. Dit moet veranderen. BVNL wil dat er alleen belasting betaald wordt over de gerealiseerde winst, na aftrek van alle kosten en financieringslasten. Er komt geen vermogensaanwasbelasting.

16. CRIMINALITEIT KEIHARD AANPAKKEN

Met name zedenmisdrijven, geweldsmisdrijven en misdrijven tegen kinderen verdienen een keiharde aanpak. Hiertoe voeren we minimumstraffen in en verhogen we de straffen. Mensen die veroordeeld zijn voor een zedenmisdrijf worden levenslang gemonitord, bijvoorbeeld met een elektronische enkelband.

ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA

BVNL is de enige partij die bij elke keuze altijd het belang van Nederland voorop zet. Het is onze overtuiging dat we door altijd in het belang van Nederland te kiezen alles mogelijk kunnen maken. Dat beloven we niet alleen in verkiezingstijd, maar dat bewijzen we in de Tweede Kamer. Ons stemgedrag is uw beste kieswijzer.

Bekijk het hele verkiezingsprogramma hier.